Vážení zákazníci, ve dnech 23. 24. 25. června z technických důvodů bude Showroom na pobočce v Praze uzavřen. Provoz E-shopu a výdej zboží ze skladu v Praze je bez omezení, zakoupené zboží Vám bude doručeno na Vaší adresu.
Vzhledem k velkému množství objednávek, Vás prosíme o veškerou komunikaci přes email: manager@matracebezlepidla.cz
Seznam chemických látek zjištěných u lepidel pro matrace

Existují chemikálie v matracích?
Jsou těkavé organické látky obsažené v matracích bezpečné?
Lepidlo použité v matracích pro lepení vrstev je hlavním problémem z hlediska toxicity a následného poškození zdraví.
Podrobnější informace ve videu
Existují chemikálie v matracích?
Jsou těkavé organické látky obsažené v matracích bezpečné?
Těkavé organické sloučeniny dnes nalezneme ve všech domácnosti: v kobercích, v nátěrových hmotách, v sedacích soupravách, v hračkách a tak dále.
Jsou matrace bezpečné? Jsou matrace bezpečné pro děti i dospělé?

Zde je část pokynů pro zaměstnance výrobních závodů při lepení matrací:
"(...) Všechny práce se provádějí při pokojové teplotě v dobře větraném prostoru. Je třeba používat rukavice a masku chránící dýchací cesty, je povinné používat tyto bezpečností prvky při práci pro ochranu zdraví zaměstnanců (...)".
OTÁZKA: A my na tom spíme?

Lidé bojující se zdravotními problémy, trpící astmatem nebo alergiemi, by se měli vyhnout matracím, které se vyrábějí pomocí lepidel. Lepené matrace jsou pro lidské zdraví velmi nebezpečné. Těhotné ženy by měly vědět, že toxické látky, které obsahují lepidla, mohou být škodlivé i pro nenarozené dítě.

Základní složky lepidla:
 • Rozpouštědlo
 • Vodní součást
 • Tvrdá součást
 • Antioxidant
 • Povrchově aktivní látka
 • Stabilizátory
 • Výplně

Při výrobě matrací s lepenou strukturou se používají výše uvedené složky. Tyto složky se mohou lišit v závislosti na druhu lepidla.
Lepidlo použité v matracích pro lepení vrstev je hlavním problémem z hlediska toxicity a následného poškození zdraví.

Existuje pět typů lepidel:

1. Hořlavá lepidla založená na snadno těkavém rozpouštědle, jako je aceton nebo hexan. Vlastnosti: velmi rychlé odpařování základního lepidla, doba sušení 24 hodin. Vyžaduje vybavení výrobního závodu s dobrým větracím systémem. Vdechnutí acetonu je škodlivé, ale za normálních podmínek se vypaří před tím, než je matrace složená. V případě porušení technologie se zvyšuje spotřebu lepidla a příliš rychlé stlačení lepených vrstev zvyšuje odpařování rozpouštědla.

2. Nehořlavá lepidla na bázi kaučuku - rozpouštědlo je methylenchlorid (dichlormethan, freon 30). Tyto lepidla nemají při aplikaci tak silný zápach, avšak jejich rozpouštědlo je jedním z nejbezpečnějších. Přítomnost zbytků výparů závisí na dodržování zásad technologie. Po rozprášení lepidla na jednotlivé povrchy, mají být vrstvy slepeny nejpozději do 3 minut. Čím více času pro odpaření rozpouštědla, tím méně je zápach cítit v matraci. Kromě zkrácení doby lepení výrobci často porušují pravidla a používají silnější vrstvu. Proto je častější zápach matrací, kde bylo při výrobě aplikováno nehořlavé lepidlo. Adhezivo uvolňuje zápach. Jako příklad uvádíme složení (informace z certifikátu): Akrylonitril mg / m3 kyanid 0,03 mg / m 3 0,01 Dibutylftalát mg / m3 0,1 Dibutylftalát mg / m3 Styren 0,02 mg / m3 0,002 toluen, mg / m3 Xylen 0,3 mg / m3 formaldehydu 0,1 mg / m 3 0,01 hodnoty ukazatelů nesmí překročit mezní hodnoty.

3. Tavné lepidlo na bázi polyolefinů. Při zahřátí společně s vodou produkuje určité množství karcinogenů. Po ochlazení zůstává elastické a prakticky bez zápachu. Zde jsou informace tohoto druhu lepidla používaného při výrobě matrací. Formaldehyd, mg / m 3 0,01 Dibutylftalát mg / m3 0,1 Dibutylftalát mg / m3 akrylonitrilový 0,02 mg / m3 Styren 0,03 mg / m3 0002. Toluen, mg / m3 0,3 Xylén, mg / m3 0,1. Toto lepidlo má velmi rychlou účinnost.

4. Lepidla na bázi vody. Použití lepidla na bázi vody je proces, při kterém se voda v lepidle používá jako rozpouštědlo, aby se usnadnilo nanášení lepidla na povrch matrace. Když se molekuly vody odpaří zůstává v matraci pouze lepidlo, které dále vylučuje těkavé organické sloučeniny, které mají nepříznivý vliv na zdraví. Ty mohou způsobit, choroby srdce, jater, ledvin, centrálního nervového systému a v nejhorším případě i rakovinu,
Výrobci při použití této technologie prezentují, že používají „lepidla na bázi vody." U této technologie výroby matrací je základní vlastnost, že se voda odpařuje pomalu a jednotlivé lepené vrstvy matrace by měly být zcela vysušené před tím, než se matrace uzavře bočním zpevněním a potahem. Porušení technologie výroby a vysušení matrace má za následek růst různých plísní. Tato skutečnost se děje v matraci dlouhodobě a povšimnutí, vznikající spóry plísní mohou vyvolat různé nemoce, které mohou vyústit v rakovinu. Taková matrace může vydávat mírný zatuchlý zápach.

5. Netechnická lepidla jsou používány i přes to, že jsou tyto speciální lepidla obtížně aplikovatelná na pěnové vrstvy. Kromě specifického zápachu mají tyto matrace ještě další nevýhodu. Netechnická lepidla tvoří elastický šev, který jiná lepidla nemají, ale časem se při zatížení spící osoby pomalu rozpadá a výsledkem je postupná deformace matrace. To se však nestane hned, ale většinou krátce po uplynutí záruční lhůty. Částice lepidla a prach se pomalu dostávají do Vašeho těla.


Níže je uveden seznam chemikálií, které se nacházejí v matracových lepidlech:
 • 4-Aminobiphenyl
 • 4-trans-pentyl-cyclohexyl
 • 1,1,1, 2-Tetrachloroethane
 • 2-chloro-1,3-butadiene
 • Acetone
 • Acrylate resins
 • Asbestos Fluorinated polymers
 • Azoxylbenzene
 • Benzonitrile
 • Beryllium and Compounds
 • Carbon tetrachloride
 • Cellulose nitrate plastic polymers
 • Chlorofluorocarbons
 • Chloroform
 • Chromium and compounds
 • Cobalt and compounds
 • Cone essence
 • Cyanide
 • Dimethylacetamide
 • Dimethylformamide
 • Dioxins and furans
 • Diphenyl diisocyanate'
 • Epichlorohydrin
 • Fats
 • Glycol ethers
 • Halogenated benzenes
 • Halogenated napthalenes
 • Halogenated triphenyls
 • Halons
 • Haologenated idphenyl ethers
 • Hevea brasiliensis milk
 • Hexachlorobutadiene
 • Hydrolyzed corn
 • Indium
 • Lead carbonate
 • Lead hydrocarbonate
 • Lead sulfate
 • Magnesium
 • Metallic oxides
 • Methyl benzene (toluene)
 • Methylene dianiline
 • Molybdenum
 • Organo-tin compounds
 • Perfluorocarbons Benzene
 • Phenol-melamine resins
 • Phenol-urea
 • Phenylcyclohexane Benzidine
 • Polychlorinated phenols
 • Polyvinyl acetate
 • Rhenium
 • Rubidium
 • Samarium
 • Strontium
 • Sulfur
 • Tellerium
 • Thallium and compounds
 • Toluene diisocyanate
 • Toluene–neoprene
 • Vinilideine chloride
 • Vinyl acetate
 • Waxes styrene-butadiene copolymer
Made on
Tilda